Välkommen till skolprojekt Make music matter

Vi är mycket glada över att få hälsa dig välkommen till skolprojekt Make music matter som pågår under hösten 2017. Det är fler än 300 musiklärare som har anmält sig till att delta i projektet, vilket är jätteroligt.

Under hela skolprojektet kommer kompetensutvecklingsmaterial att finnas tillgängligt på webben  Det kommer också att finnas tillgång till ett diskussionsforum (en egen facebook-sida inom ramen för projektet), där musiklärare, musikforskare och lärarutbildare kan diskutera och problematisera skolprojektet, men också andra frågor som berör musikundervisning i stort.

För att vara uppdaterad  om skolprojektet behöver du skapa ett konto med egna ”logg in”-uppgifter på den webb-sida som projektet administreras ifrån. Under de närmaste dagarna kommer ny information om projektet att läggas ut.

Skolprojektet startar med två kompetensutvecklingsdagar för musiklärare genom webb-sändningar ”online” från musiklärarkonventet som äger rum den 13-14/9 vid Linnéuniversitetet i Växjö. Under dessa dagar kommer du att få ta del av forskares, lärarutbildares och musiklärarkollegors kunskaper och erfarenheter av att använda digitala musikverktyg med fokus på musik som uttrycksform och kommunikationsmedel samt hur detta kan främja ett entreprenöriellt förhållningssätt till musik. Vidare kommer experter från musiktjänsten Soundtrap att hålla två workshops i hur man arbetar i verktyget Soundtrap. Dessutom kommer  upplägget av skolprojekt Make music matter att presenteras under dessa dagar.

Under vecka 36 kommer Soundtrap att göra ett utskick med kontouppgifter som behövs för 6 att få tillgång till 6 månaders fri användning av Soundtrap Education.

Klicka på länk för att gå vidare till Make music matter-sidan.

Om du har några frågor får du gärna höra av dig

Kontakt:

Göran Nikolausson, projektledare Make music matter, Linnéuniversitetet goran.nikolausson@lnu.se   072/525 10 08

 

Samarbetspartners: Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting, Soundtrap & Academy of Music and Business