MAKE MUSIC MATTER Nationellt musiklärarkonvent 28-29/1 1

Välkommen att delta i MAKE MUSIC MATTER 2018/2019

Se filmen:  Make Music Matter Musiklärarkonvent 2017

Musiklärarkonvent MAKE MUSIC MATTER 28-29/11 

Musiklärarkonventet äger rum den 28-29 november i Växjö konserthus och vid Linnéuniversitetet campus Växjö. Dessa kompetensutvecklingsdagar bjuder på föreläsningar av forskare som har musikskapande med digitala verktyg som sitt forskningsfält och musikentreprenörer som sedan många år tillbaka har musik som sitt levebröd. Musiklärare kommer också att ge tips och råd om hur man kan arbeta med digitala verktyg i sin undervisning. Vidare kommer den digitala musiktjänsten Soundtrap (en del av Spotify) kommer att hålla workshops på grundläggande och fördjupad nivå (se anmälan). Dessutom presenteras appar, bl a med den nya tekniken aguemented reality (AR), som skapar helt nya förutsättningar för lärandet såväl i klassrummet som i hemmet. Under konventet hålls också en paneldebatt där representanter från musikbranschen och skolmyndigheter medverkar. Det kommer också att finnas utrymme för gemensamma diskussioner mellan musiklärare. Konventet erbjuder också kvällsunderhållning med mingel i Växjö konserthus med kortare inspirationsföreläsningar samt konsertuppträdanden med intressanta artister. Musiklärarkonventet arrangeras av Musiklärarutbildningen Linnéuniversitetet.

Programtider för den 28 november, M-huset, Linnéuniversitetet, Växjö

kl. 09.00-10.00 ”Drop in fika”- registrering

kl. 10.15 Konventet öppnas (IKEA-salen, N-huset)

kl. 10.30-17.00 Föreläsningar, workshops mm (lunch, fika)

kl. 19.00-24.00 Festkväll i Växjö konserthus med mingel, mat, konsertuppträdande, inspirationsföreläsningar, överraskningar mm.

Programtider för den 29 november, M-huset, Linnéuniversitetet, Växjö

kl. 08.30-15.00 Föreläsningar, workshops & paneldebatt (fika, lunch)

kl. 15.00 Konventet avslutas, Fika ”to go”

 

Medverkande:

Göran Nikolausson, universitetslärare vid Musiklärarutbildningen Linnéuniversitetet samt initiativtagare & projektansvarig för skolprojektet Make Music Matter. Göran kommer att vara värd för konventet samt föreläsa om ”Musikentreprenörskap i skolan och ”Från novis till expert – process- och produktvärdering i musikskapande.

Klas Mathiasson, förstelärare i musik vid Kungshögskolan i Ljungby samt universitetslärare i musikskapande med digitala verktyg vid Musiklärarutbildningen Linnéuniversitetet. Klas kommer att hålla en föreläsning om ”Make music matter i klassrummet”, som handlar om den webbaserade delen av skolprojektet som pågår 2018/2019.

Annette Mars, lektor i musikpedagogik vid Malmö Universitet och Högskolan för scen och Musik vid Göteborgs Universitet. För närvarande forskar hon om dialogen mellan elev-elev och elev-lärare i musikskapande med digitala verktyg. Under konventet kommer Annette att hålla en kombinerad workshop och föreläsning med didaktiska moment som rör musikskapande som (1) ett verktyg för musikaliskt lärande, (2) ett sätt att arbeta med elevers förmåga att analysera och resonera samt (3) ett sätt att göra elever medvetna om hur de i dialoger agerar och reagerar i olika former av sociala nätverk.”

Lars Wilbe, förstelärare i musik vid Kunskapsskolan i Ludvika kommer att hålla en workshop på fördjupad nivå om hur musiklärare och elever kan arbeta med musikskapande och musikaliskt lärande med det digitala verktyget Soundtrap.

Representanter från Soundtrap håller workshops på olika nivåer (grundläggande- och fördjupad) om verktyget samt presentera hur man kan genom funktionen ”Kollaborativt musikskapandeonline” kan skapa musik tillsammans även om man befinner sig på helt olika platser i världen.

Mollie Maxine Lindén, svensk sångerska och låtskrivare,  mest känd för att ha kommit på  2:a plats i IDOL 2014. Hon har också medverkat i Diggi-loo-turnén 2015. Under våren 2018 har Molly komponerat och producerat låtar tillsammans med studenter från Musikproduktionsprogrammet Linnéuniversitetet som har släppts på Spotify. Molly kommer att framträda med sång och musik under konventet.

Elever från den gymnasiala spetsutbildningen Academy of Music and Business som drivs av musikentreprenören Andreas Carlsson uppträder under kvällen.

Flera medverkande (forskare, musikentreprenörer, artister) kommer att presenteras inom kort.

 

För anmälan till musiklärarkonvent

Anmälan till musiklärarkonventet vid Linnéuniversitetet den 28-29 november 2018 kan göras från och med den 28 augusti. Anmälan görs på musiklärarkonvent Make Music Matter 2018

Anmälan före den 15 oktober: 1 496 kr/exklusive moms. Därefter 1 996 kr/exklusive moms. I priset ingår access till alla föreläsningar, workshops, fika – lunch – fika (två dagar), kvällsunderhållning och mingeltallrik i Växjö konserthus mm) Obs! Sista anmälningsdag 15 november 2018.

Se film om syftet med skolprojektet MAKE MUSIC MATTER:

Skolprojektet MAKE MUSIC MATTER 2018/2019

Make Music Matter vill ge elever nya sätt att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt främja musikentreprenörskap. Skolprojektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet , Soundtrap(Spotify), Sveriges kommuner och landsting (SKL) och musikentreprenören Andreas Carlssons gymnasieskola Academy of Music & Business.

  Du kan också anmäla dig och din skola till det nätbaserade skolprojektet Make music matter som pågår under perioden november 2018-juni 2019. Make music matter syftar till att ge elever nya förutsättningar att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt att utveckla ett entreprenöriellt förhållningssätt till musik. Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), Soundtrap (en del av Spotify) och musikentreprenören Andreas Carlssons Academy of Music and Business mfl.

Inom ramen för projektet MAKE MUSIC MATTER erbjuds varje deltagare:

  • 6 månaders licenser till den digitala musiktjänsten Spotify`s Soundtrap Education för sig och sina elever (gäller endast nya deltagare) samt teknisk support på svenska
  • Lektionsplaneringar i och om musikskapande där digitala verktyg ingår utvecklat av musiklärare, lärarutbildare och forskare för att använda i den egna undervisningen,
  • Undervisningsmaterial med filmer, vetenskapliga artiklar om formativt lärande i kreativt musikskapande (från novis till expert) och musikentreprenörskap, intervjuer med etablerade nationella och internationella artister, kompositörer och musikentreprenörer
  • Online föreläsningar och workshops på webben,
  • Tillgång till exklusiva loopar/musikslingor av kompositörer/artister att använda för eget musikskapande
  • Nationell musiktävling i samarbete med känd artist
  • Diskussionsforum
  • Facebookgrupp
  • Kompetensutvecklingsdagar: Make Music Matter Musiklärarkonvent 28-29/11 i Växjö konserthus/Linnéuniversitetet (Se särskild anmälan för att delta i konventet)
  • …och mycket mer…

Att delta i själva skolprojektet medför inga kostnader…endast möjligheter.

Kompetensutveckling kommer för övrigt att erbjudas under hela projekttiden via föreläsningar och workshops på webben. Det kommer också att finnas diskussionsforum tillgängliga, där musiklärare, musikforskare och musiklärarutbildare kan diskutera och problematisera frågeställningar som berör själva projektet, men också musikundervisning i stort.

Förra året deltog ca 420 musiklärare med sina elever i projektet. Värt att nämna är det unika samarbetet  (som för övrigt kommer att fortsätta) med popgruppen ACE OF BASE där eleverna fick tillgång till originalljudfilerna The Sign, All that she wants, Happy nation mfl. från albumet Happy Nation, (som med sina 25 miljoner sålda exemplar räknas som världens mest sålda debutalbum) att använda för musikskapande i egna musikproduktioner. Många  skolor valde också att delta i remix-tävlingen ”Happy nation re-born”, där medlemmar från ACE OF BASE  ingick som jury. Vinnaren från denna tävling (ej ännu offentliggjord av ACE OF BASE) kommer under hösten 2018 att få spela in sin låt tillsammans med världsproducenten Andreas Carlsson i en professionell musikstudio. Vinnaren kommer att presenteras senare i höst.

För anmälan till skolprojektet: 

Här anmäler du dig till skolprojektet Make music matter 2018/2019  Anmälan är inte bindande, men för att få fri tillgång till Soundtrap Education-konto, utarbetade lektionsförslag och bedömningsmaterial samt exklusiva loopar och musikslingor måste det finnas en anmälan.

Sista anmälningsdag är den 15 november 2018.

För mer info: Göran Nikolausson (projektansvarig)

(goran.nikolausson@lnu.se), 072/525 10 08

Se filmen om skolprojektet MAKE MUSIC MATTER

Se filmen om samarbetet med ACE OF BASE i remix-tävlingen Happy Nation Re-born