VILKA EGENSKAPER ELLER FÖRMÅGOR BEHÖVS I ETT FÖRÄNDRAT MUSIKLANDSKAP?JAN-OLOF GULLÖ

VILKA EGENSKAPER ELLER FÖRMÅGOR BEHÖVS I ETT FÖRÄNDRAT MUSIKLANDSKAP? – JAN-OLOF GULLÖ

Vi har glädjen att presentera Jan-Olof Gullö, professor i musikproduktion vid Kungliga högskolan i Stockholm, som föreläsare vid Musiklärarkonvent Make Music Matter 28-29 november.

Jan-Olof har ett stort intresse kring frågeställningar som berör de kunskapskvaliteter och kompetenser som dagens ungdomar utvecklar jämfört med tidigare generationer. Den digitala revolutionen har resulterat i att konsumtionen av musik har genomgått stora förändringar och även detta kan ses som en demokratiseringsprocess och källa till ny kunskap för många. Ungdomar som har växt upp efter millennieskiftet genom sitt myckna musiklyssnande har skaffat sig särskilda kompetenser som ingen tidigare generation har haft. Bilden som inte minst betonats i medierapporteringen av till exempel resultat från genomförda kunskapstest som till exempel Pisa-undersökningen har visat att skolungdomar ofta har omfattande kunskapsluckor jämfört med tidigare generationer. Det är kanske så att unga som växer upp idag har andra egenskaper eller förmågor jämfört med tidigare generationer men också att det kanske är just sådana egenskaper som kan vara värdefulla för dem som vill vara verksamma i musikindustrin?

Under musiklärarkonventet kommer Jan-Olof att föreläsa över ämnet ”Vilka egenskaper eller förmågor behövs i ett förändrat musiklandskap?”