Intressant föreläsare vid Musiklärarkonventet Make Music Matter 28 november

Föreläsning under konventet: Musikskapande i en digital värld – Framtiden i en spegel”

Göran Folkestad, artist, låtskrivare och professor i musikpedagogik med inriktning mot musikskapande med digitala verktyg

Göran Folkestad har gjort en lång resa inom musikens och utbildningens väg. Han utbildade sig under första halvan av 1970-talet till musiklärare och parallellt med musiklärarjobbet turnerade han under 70- och 80-talen som organist och sångare med rockband, jazzgrupper och storband. 1984-1987 arbetade han heltid som artist och kompositör och deltog bl a i tre melodifestivaler; två som artist då han kom tvåa med Sankta Cecilia (1984 tillsammans med Lotta Engberg); trea med Eld och Lågor (1985) och till final med Robert Wells som artist med Sommarnatt (1987). Han skrev även till andra artister såsom Tone Norum och Vikingarna. Utifrån sina erfarenheter som musiklärare, artist och kompositör började Göran Folkestad under andra halvan av 1980-talet att forska inom området musikskapande med hjälp av musikteknologiska verktyg. 1996 disputerade han med doktorsavhandlingen Computer Based Creative Music Making: Young People’s Music in the Digital Age där han undersökte hur ungdomar gjorde egen musik med hjälp av datorer och syntar och utan att ha hjälp av lärare eller andra vuxna.  Därefter har Göran innehaft professuren i musikpedagogik vid Musikhögskolan i Malmö, Lunds universitet, där han förutom att vara ämnesföreträdare och huvudhandledare för 20 doktorander fram till disputation, fortsatt sin forskning inom området musikskapande och digitala verktyg, med ett flertal internationella publikationer som resultat. Idag är Göran Folkestad, förutom att vara seniorprofessor i musikpedagogik, verksam igen som artist, kompositör och musikproducent. Under musiklärarakonventet kommer Göran att föreläsa över ämnet Musikskapande i en digital värld – Framtiden i en spegel” (”The Future in retrospect”)