Musikkonvent T.E.A.C.H.! Be The Difference!

Välkommen att delta i musikkonvent Make Music Matter! den 11-12 september på Linnéuniversitetet. Årets konvent har temat T.E.A.C.H.! Be The Difference, där de olika bokstaverna står för; Technology – Entrepreneurship – Aesthetics – Creativity -Humanity. Med dessa kunskaper och värden som utgångspunkt i både undervisning och lärande skapar vi goda möjligheter för att eleverna kommer att stå väl rustade inför framtidens samhällsutmaningar.

Musikkonventet Make Music Matter! fokuserar på musikskapande, digitala verktyg och entreprenörskap. Under två dagar bjuds deltagarna på föreläsningar med framstående forskare med musikskapande och digitala verktyg som forskningsfält och musikentreprenörer som sedan många år tillbaka har musik som sitt levebröd. Musiklärare som föreläsare ger tips och råd om hur man kan arbeta med digitala verktyg i sin musikundervisning. Genom olika workshops får varje deltagare möjlighet att lära sig att använda digitala verktyg.