Snart 300 skolor anmälda till skolprojektet MAKE MUSIC MATTER! I HAVE A DREAM – Anmälan senast 1/9

Den 11 september 2019 startar det nationella skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream som är ett  samarbete mellan det nationella skolprojektet Make Music Matter! och ABBA The Museum. Det är ett skolprojekt om drömmar, musik, entreprenörskap, kreativitet och digitalitet – om medmänsklighet och Barnkonventionen. Dessutom behandlas en betydelsefull del inom svensk popmusikhistoria i popsagan om ABBA. Du som är lärare kan redan idag anmäla dig och din skola till att delta i projektet. Anmälan är öppen till den 1 september 2019.   Se filmen ”Make Music Matter! I Have A Dream”.                  

I år firar Barnkonventionen 30 år som dessutom blir svensk lag 1 januari 2020. En av Barnkonventionens grundprinciper slår fast att varje barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad. I skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream får eleverna arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel, samtidigt som de får lära sig mer om Barnkonventionen. Eleverna får bland annat skriva en egen vers till ABBA:s låt ”I Have A Dream” och berätta om sina egna drömmar. På Barnkonventionens dag den 20 november kommer elever att få framföra sina musikaliska tolkningar av låten på ABBA The Museum. Make Music Matter! I Have A Dream är ett skolprojekt som riktar sig både till musiklärare och lärare i andra ämnen och kan med fördel vara ett projekt som hela skolan gör tillsammans.

Väkommen att delta i ett skolprojekt som uppmuntrar dina elever att både tro på sina drömmar och att våga ge uttryck för dem.

Skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting, Soundtrap – A SPOTIFY COMPANY, Academy of Music and Business och ABBA The Museum.