Forskare föreläser om framtidens musikundervisning vid Musikkonvent Make Music Matter! T.E.A.C.H.! 11-12 september – Anna Houmann

Anna Houmann, lektor i musikpedagogik med inriktning mot utbildningsvetenskap, forskare och lärare vid Musikhögskolan i Malmö samt nationell koordinator för nätverket EAS (European Association for Music in Schools). I sin avhandling ”Musiklärares handlingsutrymme – möjligheter och begränsningar” fokuserar hon på förutsättningar för den pedagogiska kreativiteten. Efter forskningsprojektet ”Creativities Transcending Boundaries in Higher Music education” har Anna forskat vidare på hur kreativitet skapas och utvecklas i undervisningssituationen, mellan den planerade lektionen och den levda lektionen, i mikro-ögonblicket. Anna föreläser över ämnet: The School I´d like – Framtidens musikundervisning den 11 september på konventet.

Mer info: makemusicmatter.se