Professor i musikpedagogik och expert på den globala hip hop-rörelsen föreläser vid Musikkonvent Make Music Matter! T.E.A.C.H.! – Johan Söderman

Johan Söderman, professor i musikpedagogik, Göteborgs universitet, forskning inriktat på den globala hiphopkulturen. Johans forskningsintressen berör samhälleliga, pedagogiska, estetiska/musikaliska och kulturella implikationer på barn och ungdomskultur, sociala rörelser, civilsamhälle, vuxnas lärande och folkbildning. Mer specifikt utgör den globala hiphopkulturen ett dominerande tema bland hans publikationer och verksamhet. Johan är en varm anhängare av folkbildning i alla dess former och är ledamot i Folkbildningsrådets styrelse och nationella rådet för folkbildningsforskning – Mimerrådet, vid Linköpings universitet. Under konventet föreläser Johan Söderman om hur musiklärare kan förhålla sig till och använda hip hop i musikundervisningen.