Forskare i musikpsykologi föreläser om kreativitet och ”flow” vid musikkonvent Make Music Matter! T.E.A.C.H.! Be The Difference! 11-12/9 – Laszlo Harmot

László Harmat, forskare inom disciplinen musikpsykologi vid Linnéuniversitetet. Han är utbildad musiklärare och har arbetat som musiklärare i flera gymnasier i Budapest och som föreläsare i musikpedagogik vid International Pető Institute 2001–2007. Därutöver har han en psykologiexamen och är disputerad. Lászlós huvudintresse är att mäta de psykofysiologiska effekterna av musiklyssning och musikalisk träning. Från 2007 har han flera gånger samarbetat med prof. Töres Theorell (Stressforskningsinstitutet, Stockholms universitet) och prof. Fredrik Ullén (Karolinska Institutet). År 2011 inbjöds László att delta i forskningsprojektet ”Den Musicerande Människan” som postdoc. Laszlo Harmat har studerat flow, eller flyt, i pianospel. Han har även tittat på underliggande fysiologiska mekanismer i känsloreaktioner till musik. I en pågående studie samarbetar Laszlo tillsammans med en annan forskare med att studera flow vid musiklyssning och bedömning av känslor i musik.

Vid konventet kommer Laszlo att föreläsa om hur kreativitet och ”flow” uppstår torsdagen den 12 september.