MAKE MUSIC MATTER! T.E.A.C.H.! – KREATIVITET I MUSIKUNDERVISNINGEN

Musikkonvent Make Music Matter! T.E.A.C.H.! 11-12/9 ”KREATIVITET” Musik är viktigt för elevers möjligheter att utveckla kreativitet. Detta sker dock inte i tillräcklig utsträckning, enligt Skolinspektionens rapport om musikundervisningen i årskurs 7-9. Musikundervisningen måste därför bli mer kreativ. Frågan är hur man som musiklärare går tillväga tillväga för att musikundervisningen ska främja kreativitet?

Årets musikkonvent Make Music Matter! T.E.A.C.H.! 11-12 september har stort fokus på just kreativitet. Välkommen att delta i två kompetensutvecklingsdagar med kreativa föreläsningar och workshops om hur kreativitet uppstår, utvecklas och kan omsättas i den egna undervisningspraktiken. Bland de medverkande märks bl a Anna Houmann, Laszlo Harmot, Frank Ådahl, Johan Söderman, Annette Mars, Lars Wilbe, Klas Mathiasson, Karolina Palmborg, Adée, Dimked Brothers, Caroline Fagerlind (ABBA The Museum), SOUNDTRAP, SING ALONG.

Anmälan: 1496 kr. ex.moms (tidig anmälan senast 20/6) – All kost ingår samt festkväll i Växjö konserthus – Anmälan 21/6-1/9 1996 kr.ex.moms.

För anmälan och mer info: T.E.A.C.H.!