MUSIKLÄRARKONVENT MAKE MUSIC MATTER! T.E.A.C.H.! 11-12/9 I VÄXJÖ

MUSIKLÄRARKONVENT MAKE MUSIC MATTER! T.E.A.C.H.!
ANMÄL DIN SKOLA TILL SKOLPROJEKTET MAKE MUSIC MATTER! I HAVE A DREAM – ETT SKOLPROJEKT OM DRÖMMAR, MUSIK, ENTREPRENÖRSKAP, KREAITIVITET OCH DIGITALITET – OM MEDMÄNSKLIGHET OCH BARNETS RÄTTIGHETER (BARNKONVENTIONEN) SAMT OM DET STÖRSTA INOM SVENSK POPMUSIKHISTORIA – ABBA.
ANMÄLAN SENAST 1/9 (INGA FÖRPLIKTELSER, BARA MÖJLIGHETER – I HAVE A DREAM

Make Music Matter! I Have A Dream erbjuder följande:
Text & Musikskapande – eleverna får skriva en egen sångvers till ABBA:s låt ”I Have A Dream” samt göra en musikalisk tolkning av låten i egen musikproduktion
Konsert på ABBA The Museum på Barnkonventionens dag den 20 november, där elever får sjunga och framträda med sina versioner av ABBA:s låt ”I Have A Dream” (deltagande skolor deltar i utlottningen av platser).
Material till Konventionen om barnets rättigheter att använda direkt i undervisningen.
Filmad guidad visning i ABBA-muséet – via linloggning på lärarportal.
Filmen Popsagan av Björn Ulvaeus – via inloggning på lärarportal.
Arbetsmaterial ”Make Music Matter! I Have A Dream” med tillhörande lärarhandledning för lärare med möjligheter att arbeta ämnesövergripande med projektet.
Digitala verktyg för musikproduktion i musikverktyget Soundtrap (fria licenser till alla skolor i landet).
Kompetensutveckling genom musikkonventet Make Music Matter T.E.A.C.H.! Be The Difference! 11-12 september på Linnéuniversitetet, där skolprojektet ”I Have A Dream” utgör en stor del av innehållet i programmet. Särskild anmälan för detta.