Musikskapande är som att spela YATZY!

Vid första anblick är det lätt att tro att spelet YATSY handlar mer om tur än skicklighet för att vinna, men är det kanske så att det är precis tvärtom? Om så är fallet hur förhåller det sig då egentligen med musikskapande.

Det finns många gemensamma nämnare mellan att spela YATZY och skapa musik. Att vinna i YATZY kräver, dels erfarenhet och är förtrogen med spelets regler, dels att man är strategisk och gör medvetna val om hur man ska använda och ta tillvara vissa sifferkombinationer som uppstår på tärningarna. Dessa sifferkombinationer kan prövas en, två eller tre gånger. På liknande sätt är det när det gäller att skapa musik. För att lyckas behöver man på något sätt kunna relatera till musikens språk och form samt dra nytta av sina erfarenheter av musik. Musikskapande handlar enligt kursplanen i musik om att utifrån en idé ”pröva och ompröva” hur olika musikaliska byggstenar kan kombineras för att forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil.” När det gäller spelet YATSY kan man inte ta det som en självklarhet att man någon gång under spelet ska få ”YATZY”, men något som man däremot kan hoppas få. På ett liknande sätt är det när det gäller att skapa musik. Alla låtskrivare söker efter att hitta en ultimat ”hook” som man tror att resten av låten kan byggas kring. Återigen när man spelar YATZY och får tre tärningar med samma siffra kommer genast tanken om man ska slå de två andra tärningarna ytterligare en eller två gånger med hopp om att alla fem tärningar ska få samma siffra. Man kan också välja att spela strategiskt och använda sitt omdöme och utnyttja de valmöjligheter som kommer vid varje tärningsslag för att därigenom få så bra talvärden som möjligt på övriga talkombinationer såsom; kåk, tvåtal, tretal, liten och stor straight mm. Även här går det att dra paralleller till musikskapande. Det är inte alltid att den perfekta ”hooken” infinner sig hur mycket man än prövar och omprövar. I ett sådant läge kan det vara bättre att lägga tid och tankekraft på att försöka bearbeta de olika delarna (musikens form) av låten så att detta blir så bra som möjligt och bidrar till låten ger ett gott helhetstryck.

Alla som spelar YATZY drömmer och hoppas på att få YATZY (”Denna fantastiska känsla!”), men om man vill vinna spelet ska man nog inte ”experimentera/chansa”(uppfinningsrikedom) hur mycket som helst för att siffrorna på tärningarna ska bli lika utan istället vara strategisk och tålmodigt använda sitt omdöme för att vinna spelet. Att få ”YATSY” handlar ofta om att ha tur, men att vinna spelet handlar för det mesta inte om att ha tur. Det handlar istället mer om hur strategisk man har varit genom att ta tillvara på sina resurser/förutsättningar på bästa sätt. Man kan få YATZY, men ändå förlora spelet. Man kan även vinna spelet utan att ha fått YATZY. Om man både är strategisk och samtidigt har lyckan att få YATZY vinner man garanterat spelet varje gång man spelar. På samma sätt är det i ett låtskapande. Låtskrivarexperter som (t ex. Max Martin/Björn Ulvaeus/Per Gessle mfl) är väl medvetna om att låtskriveri i första hand inte handlar om dagsform eller att ha tur. Detta visar sig i att de vid ett flertal tillfällen har kunnat återupprepa ett framgångsrikt låtskrivande. Deras hantverk är inget ”One Hit Wonder”. Istället handlar det för dem om att vara både strategisk och fokuserad i sitt skapande. Den som är expert på YATZY, (vilket för övrigt gäller alla andra spel) är också väl medveten om att YATZY handlar om andra saker än bara ha tur, åtminstone om man vill vinna spelet mer än någon enstaka gång. Receptet är tålamod och hårt arbete, där själva prövandet är nyckeln till framgång och där varje vägval i processen får betydelse för slutprodukten (resultatet). Att pröva och ompröva handlar om förståelse och förtrogenhet/erfarenhet (tyst kunskap) fördelat på fyra olika kunskapskvaliteter; undersökande arbete, uppfinningsrikedom, förmåga att utnyttja förebilder och förmåga till självvärdering). Kreativitet handlar om att undersöka olika möjligheter (undersökande arbete), våga ta risker och experimentera (uppfinningsrikedom) för att därigenom få fram olika lösningar på problem. Det handlar också om att dra lärdom av hur andra gör (förmåga att utnyttja förebilder) och att kunna värdera olika lösningar som kommer fram när man experimenterar (omdömeskunskap/förmåga till självvärdering).

Mot bakgrund av detta är det viktigt att eleverna får utveckla sådana kvaliteter som förekommer i en musikskaparprocess och som även är viktiga inom entreprenörskap. Här kan läraren med fördel använda matrisen om process- och produktkriterier och de tillhörande elva frågorna (ur artikeln ”Musikskapandets process och produkt” på Musiklararportalen.se). Detta kan bidra till att eleverna genom reflektion själva kan bli medvetna om vilka strategier/medvetna val som behöver göras för att resultatet ska bli så bra som möjligt när man skapar musik. Till sist vill jag avsluta med att säga: Good Luck!

Göran Nikolausson