Musikskapande är som att spela YATZY!

Det är lätt att tro att spela YATSY handlar om att ha ren tur för att vinna. Eller kan det vara så att det handlar mer om skicklighet än bara tur? Om så är fallet hur förhåller det sig då egentligen med musikskapande?

Det finns många gemensamma nämnare mellan att spela YATZY och att skapa musik. Att vinna i YATZY kräver, dels erfarenhet och att man kan spelets regler, dels att man är strategisk genom medvetna val om hur man ska använda och ta tillvara vissa sifferkombinationer som uppstår på tärningarna. Dessa kombinationer kan prövas en, två eller tre gånger. På samma sätt är det med musik. För att lyckas behöver man på något sätt kunna relatera till musikens språk och även dra nytta av sina erfarenheter av musik. Musikskapande handlar om att utifrån en idé”pröva och ompröva” hur olika musikaliska byggstenar kan kombineras för att forma kompositioner som har en fungerande form och karaktäristisk stil. Att få ”YATZY” är inget som man kan ta som en självklarhet, men något som man däremot kan hoppas få. På samma sätt är det med att skapa musik. Alla låtskrivare letar efter att hitta en perfekt ”hook” som man tror att resten av låten kan byggas på. När man spelar YATZY och får tre tärningar med samma siffra kommer genast tanken om man ska slå de två andra tärningarna ytterligare en eller två gånger med hopp om att alla fem tärningar ska få samma siffra. Man kan också välja att spela strategiskt och använda sitt omdöme och utnyttja de valmöjligheter som kommer vid varje tärningsslag för att därigenom få så bra talvärden som möjligt på övriga talkombinationer såsom; kåk, tvåtal, tretal, liten och stor straight mm. På samma sätt är det med musik. Det är inte alltid att den perfekta ”hooken” infinner sig hur mycket man än försöker. Då kan det vara bättre att lägga sina resurser på att få de olika delarna (musikens form) av låten så bra som möjligt så att låten kan ge ett bra helhetsintryck.

Alla som spelar YATZY drömmer och hoppas på att få YATZY (denna fantastiska känsla), men om man vill vinna spelet ska man nog inte ”experimentera/chansa”(uppfinningsrikedom) hur mycket som helst för att få samma siffror på tärningarna utan istället vara strategisk och använda sitt omdöme för att vinna spelet. Att få ”YATSY” handlar ofta om att ha tur, men att vinna spelet handlar för det mesta inte om att ha tur utan om hur strategisk man har varit genom att ta tillvara på sina resurser/förutsättningar på bästa tänkbara sätt. Man kan få YATZY, men ändå förlora spelet. På samma sätt som man kan vinna spelet utan att ha fått YATZY. Om man både är strategisk och samtidigt har turen att få YATZY vinner man garanterat spelet varje gång man spelar. Liknande ser det ut i ett musikskapande. Låtskrivarexperter (t ex. Max Martin/Björn Ulvaeus/Per Gessle mfl) är väl medvetna om att låtskriveri inte handlar om dagsform eller att ha tur utan det handlar om att vara både strategisk och fokuserad på spelet. På samma sätt vet den som är expert på YATZY, vilket för övrigt gäller alla andra spel att det handlar om att ha andra kvaliteter än enbart tur för att kunna vinna spelet mer än någon enstaka gång. Receptet är hårt arbete, där själva prövandet är nyckeln till framgång. Att pröva och ompröva handlar om förståelse och förtrogenhet/erfarenhet fördelade på fyra olika kunskapskvaliteter; undersökande arbete, uppfinningsrikedom, förmåga att utnyttja förebilder och förmåga till självvärdering). Kreativitet handlar om att undersöka olika möjligheter (undersökande arbete), våga ta risker och experimentera (uppfinningsrikedom) för att därigenom få fram olika lösningar på problem. Det handlar också om att dra lärdom av hur andra gör (förmåga att utnyttja förebilder) och att kunna värdera olika lösningar som kommer fram när man experimenterar (omdömeskunskap/förmåga till självvärdering).

Mot bakgrund av detta är det viktigt att eleverna får utveckla sådana kvaliteter som förekommer i en musikskaparprocess och som även är viktiga inom entreprenörskap. Här kan läraren med fördel använda matrisen om process- och produktkriterier och de tillhörande elva frågorna (ur artikeln ”Musikskapandets process och produkt” på Musiklararportalen.se). Detta kan bidra till att eleverna genom reflektion själva kan bli medvetna om vilka strategier/medvetna val som behöver göras för att resultatet ska bli så bra som möjligt när man skapar musik. Till sist vill jag avsluta med att säga: Good Luck!

Göran Nikolausson