Stödmaterial för digitala verktyg i musikundervisningen – en del av skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream

Stödmaterial för digitala verktyg i musikundervisningen – en del av skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream

Stödmaterialets bakgrund och syfte Syftet med detta material är att hjälpa lärare utveckla sin musikundervisning med hjälp av digitala verktyg. Materialet har tagits fram av lärarutbildare och forskare vid Linnéuniversitetet och tar sin utgångspunkt i Lgr11, aktuell forskning samt erfarenheter från fem musiklärare som arbetat länge med att integrera digitala verktyg i sin musikundervisning. För att ge perspektiv på vad grundskolans musikundervisning kan förbereda för har även en professionell musikskapare och skolentreprenör bidragit med sina erfarenheter. Undervisningsstödet ger exempel på hur digitala verktyg kan användas i undervisningen samt ger en överblick över olika områden kring musikskapande med digitala verktyg. Dessutom belyses hur planering av undervisningen tar sin utgångspunkt i ämnets syfte och relaterar till det centrala innehållet och till kunskapskraven. Materialet kommer att finnas tillgängligt på en sluten portal inom ramen för skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream.