Exlusiv intervju med Björn Ulvaeus om musikalisk kreativitet och ABBA:s musik

En musikskaparprocess – Erfarenheter från ABBA” är en intervju med Björn Ulvaeus som har gjorts exklusivt för skolprojktet Make Music Matter! I Have A Dream. ABBA The Museum är en samarbetspartner till Make Music Matter!. Som deltagare lärare får man tillgång till exklusivt material från ABBA The Museum, bl a en digital guidad visning inne på muséet, barnsagan med Björn Ulvaeus mm. Dessutom finns ett stort avsnitt om gruppen ABBA i lärarhandledningen ”I Have A Dream”. Allt material fins på en sluten portal med log in (musiklärarportalen.se). Att delta är kostnadsfritt för alla skolor i landet.
Gå med i skolprojektet: makemusicmatter.se