Info om – skicka in bidrag ”I Have A Dream – Utmaning

Här kommer instruktioner för att skicka in material till ”I Have A Dream-Utmaningen”

I ansökan ska följande finnas information med:

  1. Klassbeteckning, skola, skolans organisationsnummer och adress, samt kontaktuppgifter till ansvarig lärare innehållande mailadress och telefonnummer.
  2. En motivering med max 300 tecken varför just er klass ska få vara med på eventet på ABBA the Museum
  3. En kort beskrivning där ni redogör hur ni jobbar/jobbat med barnkonventionen
  4. En nykomponerad text-vers (valfritt språk) till ABBA:s låt ”I Have A Dream”, som inspirerats av innehållet i barnkonventionen (om klassen/skolan önskar att skicka flera texter ska dessa också finnas med.
  5. En inspelning av låten i form av en mp3-fil döpt med skolans namn, där ny text och melodi framförs av elev/elever till komp. Använd gärna instrumental/karaoke-versionen av ”I Have A Dream” som finns i verktyget Soundtrap som bakgrund (utlagd på musiklärarportalen.se – skolprojekt) och lägg på ett eller flera sångspår. (Elever får gärna sjunga befintlig vers 1 och 2 samt den nya texten i vers 3 – Dock inget krav att de sjunger mer än den nya versen inklusive refräng). Det går också att göra en ljudinspelning genom en vanlig mobiltelefon där elev/elever sjunger texten och melodin till musikbakgrund. Alternativt enbart en text utan ljudinspelning.

Nästa steg:

  • Skapa en mapp döpt med ”klassbeteckning om flera klasser deltar, skolans namn samt skolort. Lägg sedan in textdokument/ljudfiler/mp3-filer/ i mappen (Kontrollera att allt finns med i mappen)
  • Skicka in er ansökan senast den 29 oktober via mail på mmm@lnu.se Märk mail med: MMM_ I Have A Dream – Utmaning + skolans namn. Anmälan är öppen under perioden 22 –  29 oktober. Tänk på att fil-storleken i mail endast kan vara upp till 10MB. Om flera fil-storlek är större kan man skicka flera mail. Tänk i så fall på att samtliga mail är märkta med samma namn.
  • Förberedelse för att eventuellt åka till ABBA the Museum i Stockholm den 20 november
  • Jury representerad av UNICEF Sverige, ABBA the Museum och ”Make Music Matter!” väljer ut den klass som får en möjlighet att delta. Klassen som får åka meddelas onsdagen den 6 november.
  • Alla kostnader för medverkande skola är betalda av ABBA The Museum.

Instruktioner om hur man omvandlar en musikproduktion till mp3-fil

Kontakt: Göran Nikolausson, goran.nikolausson@lnu.se, 072/525 10 08