Make Music Matter! – Frågor angående din kompetensutveckling?

Skolprojektet Make Music Matter! syftar, dels till att elever ska få nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel med hjälp av digitala verktyg samt utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap, dels kompetensutveckling till verksamma musiklärare. Vi som arbetar med skolprojektet skulle vilja få lite input kring om och i så fall hur Make Music Matter!-projektet bidrar/har bidragit till din kompetensutveckling som yrkesverksam musiklärare? Om svaret är ja, berätta kortfattat vilka kunskaper/kompetenter som du har utvecklar/utvecklat i och genom projektet och på vilket sätt det kommer din musikundervisning till del. Om du deltar eller har deltagit i utmaningen ”Make Music Matter! I Have A Dream kopplat till Barnkonventionen 30 år, får du gärna skriva något om detta också. Skriv också om eventuella kompetensutvecklingsbehov som du har och som du anser att projekt och konvent i dagsläget inte tillgodoser. Du kan antingen svara i tråden eller maila till mmm@lnu.se. (Tacksam för snabb respons).