NÄTVERKSTRÄFF 2 DECEMBER

Möten på nätet har blivit ett allt vanligare sätt att konferera sedan Co-vid-19. Make Music Matter! kommer därför att börja med webbaserade TV-sändningar riktade till verksamma musiklärare i hela landet. Syftet med sändningarna är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc. Nätverksträffarna har namnet  Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”,där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning kommer att utgå från ett aktuellt tema, exempelvis musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala appar mm där en eller flera inbjudna gäster medverkar. Sändningarna kommer att ha formen, föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm. Allt kompetensmaterial kommer att finnas tillgängligt gratis på musikärarportalen.se. Nätverksträffarna arrangeras av Linnéuniversitetet i samarbete med de samarbetspartners som sedan tidigare ingår i Make Music Matter!-projektet samt några nya partners.

Första nätverksträffen äger rum den 2 december 2020

kl 15.00-17.00