Interaktiv nätverksträff för musiklärare 2/12 kl.15.00-17.00

Välkommen till interaktiv nätverksträff i musik 2/12. kl. 15.00. Första träffen kommer att utgå från temat ”Future Songwriting” där singer-songwriting och musikproducenten Adee medverkar med en workshop/föreläsning i kreativt musikskapande och sjunger sin senaste låt. I programinnehållet finns också en presentation av process- och produktvärdering i musikskapande som kan användas i formativt syfte i undervisningen. Vidare kommer det att finnas tid för gemensamma diskussioner med andra musiklärare. Nätverksträffarna arrangeras av Linnéuniversitetet i samarbete med de samarbetspartners som sedan tidigare ingår i Make Music Matter!-projektet samt några nya partners.

Datum: 2 december 2020

Tid: kl. 15.00-17.00

Anmälan: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/natverkstraff—make-music-matter-lets-co-net/