Välkommen till Make Music Matter! ”Let´s Co-Net” 10 mars

Temat för 10/3 är Voices, sounds and beats! Att uttrycka musik med röst, instrument och digitala verktyg.
Medverkar denna gång gör artistduon Dimker Brothers, Musikaliska akademien med det nationella projektet Sjungande barn, hip hop-artisten och producenten Yej Gonzales och låtskrivaren och musikproducenten Tony Malm. De två sistnämnda presenterar också den nya musikappen Whazaa, med färdiga worldclass beats att använda direkt i musikprogram. Dessutom medverkar Unicef Sweden där de berättar om Operation Dagsverke 2021.

Musikens roll i undervisning och läroplaner har minskat. Många delar en oro över att barn inte längre får tillgång till sina röster. Sjungande barn är ett flerårigt utvecklingsarbete med nationell räckvidd, där alla som verkar i sammanhang kring barns sång gemensamt kan synliggöra värdet av sångens plats i förskola och skola. Musik har både en välgörande och utbildande kraft, genom Sjungande barn hoppas Kungliga Musikaliska Akademien trygga förutsättningarna för att alla barn ska växa upp med rösten som en självklar resurs för stärkt självförtroende, psykisk hälsa, inkludering och lärande.

Whazaa ger användaren tillgång till ett stort bibliotek med beats som ständigt fylls på av professionella producenter under ledning av Yei Gonzales. Ett beat är en hel låt där användaren tillför melodi, sång och/eller rap via soundtrap eller alternativ DAW. Whazaa grundades 2020 av Yei Gonzales & Tony Malm tillsammans med Danny Saucedo, Allan Varcoe, Matias Sjöberg, Thomas Löw och Ola Håkansson.

Dimker Brothers (Årets artist vid den anrika Visfestivalen i Västervik) sjunger och berättar om komponerande med traditionella instrument.

Länk till webinariet skickas till de som anmält sig dagen innan sändning.
OBS! Viktigt att du anger rätt e-postadress för att inbjudan till webinariet ska kunna skickas.

Anmälan 10/3

För- och efternamn E-post – Tänk på att fylla i rätt e-postadress för att länken till webinariet ska hamna rätt! Välj alternativ Anställd vid Linnéuniversitetet Student ÖvrigtJag arbetar som (om du arbetar som lärare ange gärna vilka årskurser du undervisar): 

Länk: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/mmm-10-mars-2021/

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits i informationstexten ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet. Jag har läst och förstått dessa villkor. Skicka

Syftet med Make Music Matter! Let’s Co-Net är att skapa gemensamma mötesforum för musiklärare på nätet samt att erbjuda kompetensutveckling genom olika samarbeten som nätverket har med forskare och lärarutbildare i musik, musikentreprenörer, organisationer etc.

Nätverksträffarna har namnet Co-net som står för ”tillsammans” på nätet”, där både akademi, skola och det omgivande samhället (musikbranschen) medverkar.

Varje sändning utgår från ett aktuellt tema, till exempel; läroplan och kursplan, bedömning, musikskapande, musikproduktion med digitala verktyg, kreativa lärprocesser i musik, entreprenörskap, digitala musikappar etc.Vid varje nätverksträff medverkar en eller flera inbjudna gäster. Sändningarna har formen föreläsningar, workshops, paneldebatter, artistuppträdande mm.