JÄRVAVECKAN 1-5 JUNI Samhällsaktörer agerar tillsammans för starkare framtidstro och ungas bättre vardag i orten där de bor –

Pressrelease MMM

Nätverket Make Music Matter! medverkar på Järvaveckan i juni i år. Make Music Matter! vill ge unga nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel för att främja kreativitet och välmående, vilket är i linje med Järvaveckans tema för i år “Valet är ditt”

Betydelsen av meningsfull fritid för unga har kanske aldrig varit större än nu, Detta i en tid där gängrelaterade dödsskjutningar, hatbrott, missbruk och psykisk ohälsa har blivit ett växande problem. Många unga lever idag med låga förväntningar på samhället och en bristande framtidstro. Bland dessa år kanske de som bor i förorten de mest drabbade.

Att musik är bra för människans välmående har påvisats i flera vetenskapliga studier. Musiken har också stor betydelse för ungas identitetsutveckling och är en påverkansfaktor på samhället i stort. Därför medverkar Make Music Matter! på Järvaveckan 2022. Med ett musikaliskt ”creative hub” på Spånga IP, som bjuder in unga att under fem dagar ta del av ett gediget program och fullspäckat schema med aktiviteter som workshops, föreläsningar, inspelning, feedback sessions, coaching samt uppträdanden. Många olika aktörerfrån musikbranschen kommer att finnas på plats.

Syftet är att ge unga verktyg till att uttrycka sig med musik och låta dem få berätta sina ”stories” i eget musikskapande och podcasts samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter. Projektet är startskottet för ett kommande Make Music Matter!-initiativ riktat mot ytterstadsområdena i Stockholm och övriga Sverige, vilket möjliggörs av bl a Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Soundtrap by Spotify.

Välkomna att besöka Make Music Matter! på Järvaveckan!

Tid & Plats:

1-5 Juni 2022 kl11-20.00

Järvaveckan, Spånga IP & LIVE

Kontakt:

Make Music Matter! Göran Nikolausson goran.nikolausson@lnu.se
Projektledare Make Music Matter! Järvaveckan:
Nanny Marianovic nanny.marianovic@gmail.com; Tony Malm tony.malm@gmail.com