JÄRVAVECKAN 1-5 JUNI Samhällsaktörer agerar tillsammans för starkare framtidstro och ungas bättre vardag i orten där de bor –

Pressrelease MMM

Nätverket Make Music Matter! medverkar på Järvaveckan i juni i år. Make Music Matter! syar till att ge unga nya möjligheter att arbeta med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel för att främja kreativitet och välmående, vilket är i linje med Järvaveckans tema för i år “Valet är ditt”

Betydelsen av meningsfull fritid för unga har kanske aldrig varit större än nu. Gängrelaterade skjutningar, våld, psykisk ohälsa och missbruk har blivit en stigande ”trend” de senaste åren. Det råder låga förväntningar på samhället och bristande framtidstro. Barn och unga som växer upp i förorten är de mest utsatta.

Att musiken är bra för människan har påvisats i flera studier. Musiken har en stor betydelse för ungas identitetsutveckling och är en påverkansfaktor på samhället i stort.

Därför medverkar Make Music Matter! på Järvaveckan i år. Med ett musikaliskt creative hub på Spånga IP, som bjuder in unga att under fem dagar ta del av ett gediget program och fullspäckat schema med aktiviteter som workshops, föreläsningar, inspelning, feedback sessions, coaching samt uppträdanden. Många olika aktörer från musikbranschen kommer att finnas på plats.

Syet är att ge unga verktyg till att uttrycka sig med musik och låta dem få berätta sina stories i eget musikskapande och podcasts samt att få inspirera till en meningsfull fritid och visa på framtida yrkesmöjligheter.

Projektet är startskottet för ett kommande Make Music Matter!-initiativ riktat mot ytterstadsområdena i Stockholm och övriga Sverige, vilket möjliggörs av bl a Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation, Stielsen Signatur och Soundtrap by Spotify.

Tid & Plats:

1-5 Juni 2022 kl11-20.00 Järvaveckan, Spånga IP & LIVE

Kontakt:

Make Music Matter! Göran Nikolausson goran.nikolausson@lnu.se
Projektledare Make Music Matter! Järvaveckan:
Nanny Marianovic nanny.marianovic@gmail.com; Tony Malm tony.malm@gmail.com