MAKE MUSIC MATTER! STORIES#FOR A BETTER DAY HÖSTTERMINEN 2022

ÖVER 400 SKOLOR DELTAR I ”STORIES”

Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay är ett skolprojekt med stort fokus på musik, kreativitet, digital teknik och välmående. Projektet möjliggörs genom ett unikt samarbete mellan Linnéuniversitetet, Tim Bergling Foundation och Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande, Sveriges Kommuner och Regioner, NE, Soundtrap by Spotify, Academy of Music and Business och Wahzaa. Med fler än 400 deltagande skolor från hela landet är Stories-projektet Sveriges största skolprojekt i musik. Projektet startade hösten 2021 och fortsatte sedan under våren 2022. I september 2022 startar ytterligare en omgång som sträcker sig över hela höstterminen.

All the songs have a story I wanted to tell..”

Tim ”Avicii” Bergling

What Is Your Story?

Alla har en berättelse
Skolprojektet STORIES #ForABetterDay handlar om att alla har en berättelse att berätta. Det kan vara något som de funderar över, upplevelser, glädje, oro, ångest eller annat. Att låta eleverna få möjlighet att uttrycka och kommunicera sina tankar, känslor och idéer genom eget skapande utvecklar deras kreativa förmåga samtidigt som det också främjar till deras identitetsutveckling och välmående. Elevernas berättelser kan uttryckas på många sätt och med hjälp av olika uttrycksformer såsom musik, text, drama, dans, film, bild, formgivning och slöjd etc.

Skolprojektet STORIES #ForABetterDAy är ett tematiskt projekt där alla ämnen kan vara med. Projektet startade 6 september 2021 och pågår även under hela 2022. Genom att arbeta utifrån den lärarhandledning som har tagits fram för projektet så kan varje skola arbeta med värdegrund på ett för eleverna utvecklande och karaktärsdanande sätt. Som en del i projektet får eleverna möjlighet att utveckla sina kunskaper om den svenska artisten Avicii, vilken har haft mycket stor betydelse för svenskproducerad musik både i Sverige och i världen de senaste 10 åren. Eleverna kommer bland annat att få se filmen True Stories som både handlar om Tims artistkarriär och om den psykiska ohälsa som han drabbades av. Eleverna får också skapa remixer utifrån orginalstämmor av Aviciis världshits i egna musikproduktioner, däribland ”Wake Me Up”.

Att delta i skolprojektet innebär inga kostnader, inga förpliktelser utan endast möjligheter.

Vad som ingår i STORIES–projektet:

Digital plattform på NE

  • Lärarhandledning STORIES med möjligheter att arbeta tematiskt/ämnesövergripande med projektet. (kreativt skapande, mental hälsa, barnets rättigheter, musikens kraft etc  –
  • NE:s interaktiva läromedel i musik för årskurs 4-6 (publiceras september 2022) och årskurs 7-9 (publicerades 2021)
  • Remix-projekt – Elever skapar musik utifrån originalloopar/stems från Aviciis allra största hits (”Wake Me Up”, ”Without You”, ”Lonely Together” i egna musikproduktioner
  • Storytelling – Elever gör egna musikpoddar om musik, livsupplevelser och mental hälsa.
  • Challenge ”STORIES – Skolklasser deltar i ”Bästa remix”, Bästa podd” och ”Bästa tematiska skolarbete”, där vinnande bidrag får ett exklusivt besök på Avicii Experience i Stockholm.
  • Events – Make Music Matter! STORIES #ForABetterDay.
  • Digital musikstudio för musikskapande och musikpoddar – Soundtrap by Spotify
  • Digital webbportal Wahzaa – beats och loopar i olika genrer, bl a till remix-projektet Wahzaa
  • Film ”True Stories” om Aviciis artistkarriär och mentala hälsa
  • Interaktiva nätverksträffar kompetensutveckling för lärare där skolprojektet STORIES #ForABetterDay utgör en stor del av innehållet i programmet. Föreläsningar, workshops, paneldebatter, uppträdande etc.

Anmälan till skolprojekt (senast 31 augusti 2022): https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/konferenser/make-music-matter/anmalan-till-skolprojektetFABD/

Syftet med ”STORIES” och förankring i Lgr22

”STORIES” I TV4 Nyhetsmorgon

Den 12 april medverkade projektansvarige och två elever som deltagit i projektet med Gilboskolan, Sollentuna i TV4 Nyhetsmorgon.

Länk till programinslag:
https://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon/400-skolor-i-avicii-projekt-symbol-för-att-psykisk-ohälsa-kan-hända-vem-som-helst/13760956

Vi har pratat mycket om psykisk hälsa och har fått veta saker om andra i klassen som vi inte hade vetat annars,

Ofelia Spiro, elev och deltagare från Gilboskolan, Sollentun

Film om hur Gilboskolan arbetar tematiskt med STORIES-projektet

Klicka på länk: https://play.lnu.se/media/t/0_n99yxduu

Film om hur Dalaskolan arbetar med Avicii-remixer i STORIES-projektet.

Klicka på länk: https://play.lnu.se/media/t/0_ckbx4f37

Challengevinnaren uppträder med sin remix av ”Wake Me Up” på Avicii Arena inför 10 000 åskådare

Klicka på länk: https://play.lnu.se/media/t/0_w9hweezx

STORIES-projektets medverkan vid symposium om musikens och rörelsens betydelse för ungas välmående på Slottet

Klicka på länk: https://www.youtube.com/watch?v=-ekjOoHC1wY