Musikskapande

Process- och produktvärdering i skapande verksamhet

Ladda hem text av Göran Nikolausson(.docx)

Ladda hem matriser  ”Process- och produktkriterier i skapande verksamhet med tillämpning på kunskapskravens kriterier (.pdf)

Musikskapande – process och produkt – Intervju med Andreas Carlsson (IDOL) och Ulf Ekberg (Ace of Base)

Filmintervjuerna med musikentreprenörerna Andreas Carlsson och Ulf Ekberg handlar om två framgångsrika musikentreprenörers musikkarriär. Utgångspunkter för intervjuerna har varit musikskapande som process och produkt. Deras svar kan appliceras på de olika frågorna som tillhör materialet ”Från novis till expert” ur Process- och produktvärdering i skapande verksamhet” (Lindström, Skolverket). I intervjuerna berättar de om sin musik och karriär. Filmerna kan användas som kompetensutveckling för musiklärare och som undervisningsmaterial. För att eleverna ska kunna tillgodogöra sig innehållet på bästa sätt kan det vara lämpligt att läraren delar upp varje intervju i olika avsnitt och diskuterar detta med eleverna.

Andreas Carlsson:
Intervju om musikskapande

https://playskl.solidtango.com/widgets/embed/t80k4inp

https://playskl.solidtango.com/widgets/embed/8drt3n1y

Info om Andreas Carlssons musikkarriär:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Andreas_Carlsson_%28musiker%29

Ulf Ekberg:
Intervju om musikskapande

https://playskl.solidtango.com/widgets/embed/s3hvm6yt

Info om Ulf Ekbergs musikkarriär:
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ulf_Ekberg
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ace_of_Base