Sju uppgifter av Klas Mattiasson

Musikskapande – idé, process och produkt

DAW – Grundkurs

Nybörjarkurs på en lektion där eleverna testar Soundtraps grundfunktioner.

En minut musik

En nybörjaruppgift som fokuserar på idé och form.

Hitten

En uppgift som bygger på En minut musik. Eleverna får utveckla sina En minut musik-kompositioner till låtar med text och sång.

Beats & Tracks

Uppgift där eleverna bygger egna loopar med midi utifrån enkel musikteori.

Musik & känsla

Uppgift där eleverna undersöker och skapar musik utifrån starka musikaliska känslouttryck.

Slakta låten

Uppgift där eleverna får en färdig komposition att bygga om och göra sin egen version av. Olika nivåer kan väljas efter förmåga och förutsättningar. Obs: Länk till Soundtrapprojektet eleverna ska jobba med finns i lärarhandledningen.

The Soundtrack Of My Life

Uppgift där elever skapar ett medley, en mashup eller remix av låtar som på något vis speglar deras identitet.

Inspiration av planering och inkludering

Presentation av Ann-Sofie Levén som lyfter hur MMM-materialet kan användas i en inkluderande undervisning för alla sorters elever. Ann-Sofie skriver just nu en lärarhandledning (Natur & kultur) om hur man bygger lektioner som utgår från elevernas instressen, behandlar många arbetsområden i varje projekt och hur du jobbar inkluderande.

Inspiration av planering och inkludering