Skolprojektet Make music matter 2017

Välkomna till skolprojektet

Välkommen att delta i skolprojektet Make Music Matter som pågår under hela höstterminen. Det är över 300 musiklärare som har anmält sig till att delta i projektet. Make Music Matter är ett webbaserat material bestående av uppgifts- och lektionsmaterial med tillhörande lärarhandledningar, webb-föreläsningar, filmer, intervjuer med kompositörer och musikentreprenörer, formativ bedömning av (musik)-skapande verksamhet (från novis till expert), med utgångspunkt i vetenskapliga process- och produktkriterier, diskussionsforum, 6-månaders fri tillgång till den digitala musiktjänsten Soundtrap Education med support på svenska och mycket annat. Dessutom kan musiklärare presentera eget lektionsmaterial samt lägga ut sina elevers musikskapande via Soundcloud.

Ett deltagande i skolprojektet innebär inga förpliktelser utan endast möjligheter. Make music matter startar onsdagen den 13-14 september i samband med musiklärarkonventet, vilket till stora delar sänds online via webb-TV här på Musiklärarportalen. Webb-TV-tablå läggs ut inom kort.

Soundtrap Education-konton skickas ut till alla anmälda deltagares epost-adress under V36.

Inlogg till delen av musiklärarportalen där uppgifts- och lektionsmaterial med tillhörande lärarhandledningar, webb-föreläsningar, filmer mm publiceras mailas ut till alla deltagare innan 13 sept.

Uppgifts- och lektionsförslagen presenteras i  tre steg

MMM – Musiklab

(Öppnas 13 september)

MMM – Musikproduktion

(Öppnas 12 oktober)

MMM – Mixa, trixa och remixa

Tävling för alla som deltar i skolprojektet, där eleverna, utifrån några givna spår ska skapa musik. Eleverna kan jobba på tre olika nivåer, loopar, loopar+midi och loopar+midi+audio.

(Öppnas 9 november)

Utgångspunkter i projektet

  • Musikskapande med loopar
  • Musikskapande med loopar och midi-inspelning,
  • Musikskapande med loopar, midi- och audio-inspelning med akustiska och analoga instrument.

Inriktningar i projektet

  • Musikskapande – inriktning mot (traditionellt) låtskapande
  • Musikskapande – inriktning mot reklam (jinglar mm)
  • Musikskapande – inriktning mot media (film, bild mm)
  • Musikskapande – inriktning mot dataspel (ljud & musikproduktioner)
  • Musikskapande – inriktning mot kollaborativt samarbete via Soundtraps online-funktion (samarbete mellan skolor)
  • Musikskapande – inriktning valfri

Projektet är ett samarbete mellan Linnéuniversitetet, Sveriges kommuner och landsting (SKL), musiktjänsten Soundtrap och gymnasieskolan Academy of Music and Business som är en spetsutbildning i musik och entreprenörskap.

Har ni frågor kring projektet?

Kontakta Göran Nikolausson, projektledare Make Music Matter
goran.nikolausson@lnu.se
072/525 10 08

Vi har även skapat en sluten Facebook-grupp där Make Music Matter-projektet kan diskuteras!

https://www.facebook.com/groups/172502506629487/